ca nhiễm-TP.HCM ghi nhận gần 5.000 trường hợp nhiễm COVID-19 trong ngày 23/7

Xem thêm