ca mắc covid-19 Bắc Giang-Ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng sau hơn 1 tháng, Bắc Giang tạm dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí