ca covid-19 TPHCM-TP.HCM ra thông báo khẩn, tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống H.NAM Mobile