ca bệnh hy hữu-Cảnh báo căn bệnh khiến quý ông mang họa khi quá 'khỏe'