ca bệnh hy hữu-Đắk Lắk: Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt phi 10 cắm từ sau gáy đến góc hàm dưới