BV Việt Đức-Người dân gõ mâm, phất cờ hò reo, mừng khoảnh khắc BV Việt Đức dỡ cách ly: 'Mong rằng từ ngày mai cuộc sống sẽ trở lại bình thường'

Xem thêm