bưu phẩm-Nhận giùm bưu phẩm quà tết mất phí 500.000 đồng, mở ra là cục đá