buôn người sang Trung Quốc-Nhan sắc kiều diễm và sự ma mãnh của 'hot girl' xưa bị lừa bán nay quay lại... buôn người