Buôn heroin-Thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng buôn bán 250 bánh heroin