bùng hàng-Đường hoàng bom hàng với 'lý do chính đáng', vị khách khiến shipper bất lực đến mức phải thốt lên 'Mô Phật!'

Xem thêm