buffet hải sản-Nhân viên nhà hàng buffet nổi tiếng trả lời trống không, khách vặn vẹo thì nhận được lời cầu xin: Tối em mỏi lắm rồi!