buddha bar-TP.HCM: Một người Anh đến bar Buddha dương tính Covid-19 sau vài ngày âm tính