Brazil - Hàn Quốc-Hàn Quốc muốn viết niềm tự hào châu Á dù Brazil có Neymar trở lại: Chờ siêu địa chấn