boom hàng-Mặt đẹp nhưng người không đẹp, cô gái trẻ nhẫn tâm 'bùng' 10 bịch bánh tráng của chú shipper già lại còn có tỏ thái độ gây phẫn nộ