bóng đá Châu Âu-Bóng đá Châu Âu thất thu, hàng loạt cầu thủ sẽ bị sa thải