bom chưa nổ-Rào chắn tứ phía cả khu phố Hà Nội vì phát hiện bom chưa nổ