Bộ sưu tập-Hà Nội, Hội An, Sài Gòn xuất hiện trong BST son MAC khiến tín đồ làm đẹp mê mệt