bộ quốc phòng-Bộ Quốc phòng trả lời đề xuất mở rộng đối tượng gọi nhập ngũ

Xem thêm