bổ nhiệm cán bộ-Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh làm Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường

Xem thêm