Bộ Ngoại giao Việt Nam-Bộ Ngoại giao trả lời thông tin Mỹ sắp bàn giao tàu tuần tra cỡ lớn cho Việt Nam

Xem thêm