bố ném ly vào mặt con-Mẹ bé gái bị cha ruột ném ly vào mặt, khâu 12 mũi: 'Lúc 13 tháng, con bé cũng bị ném vật cứng làm chấn thương sọ não'