bố mẹ nhốt con trong nhà vì sợ Covid-19-Nhốt ba con gần 5 tháng trong nhà vì sợ Covid-19