bờ đê-Bố đẻ bị sát hại bởi người cha hiện tại, người phụ nữ còn đau đớn hơn khi tìm về cội nguồn câu chuyện trước đó 50 năm