Bố chồng tốt-2 năm chồng mất, bố chồng ghẻ lạnh, đuổi dâu góa xuống bếp ăn riêng, tôi nghẹn ngào khi ông bảo: 'Bố xin con, đừng cố ở đây nữa'