blackjack-Vừa ra mắt 1 tuần, 'BlackJack' đã giúp Soobin lọt đề cử Mai Vàng 2020, đối đầu Jack và Erik