Black Friday Việt Nam-Hà Nội: Hàng trăm người xếp hàng, tranh mua 3 suất giảm giá 70%