Black Friday Việt Nam-Cú lừa ngoạn mục của Black Friday Việt Nam: Thổi giá lên chót vót rồi giảm sốc 50% - 70%