bitcoin lên giá-Giá Bitcoin hôm nay vượt 11.000 USD, Bitcoin lại sắp bùng nổ?