Bitcoin-'Giá Bitcoin vẫn sẽ tăng nhanh, nhưng xuống còn nhanh hơn'