Bình Xuyên Vĩnh Phúc-Cách ly 6 người trong gia đình có người thân từ vùng dịch Vĩnh Phúc về