Bill de Blasio-Con gái thị trưởng New York bị bắt vì tham gia biểu tình