biểu tình ở Bangkok-Thái Lan phát thông điệp của Quốc vương giữa biểu tình căng thẳng: Động thái vô cùng hiếm thấy