biên tập viên đài trang-BTV Đài Trang: ‘Tôi ngất xỉu khi bác sĩ nói con chỉ còn sống 3 tháng'