biến động giá vàng-Bất ổn Nga – Ukraine, giá vàng trong nước thiết lập đỉnh lịch sử 65,5 triệu đồng/lượng