Biển Đông-Trung Quốc yêu cầu binh sĩ 'kiềm chế' với Mỹ trên biển Đông

Xem thêm