biên bản xử phạt-Nhà trọ bị phong tỏa, 3 công nhân tổ chức nhậu ngay trong phòng để 'giải sầu'