biên bản xử phạt-Đề xuất phạt 146 triệu đồng với nhóm người tụ tập hát karaoke ăn mừng vùng xanh