bị rắn độc cắn-Người đàn ông mang theo rắn cạp nia vào phòng cấp cứu