Bhutan-Quốc gia châu Á đạt tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19 90% chỉ trong một tuần: Vì sao thành công?