Bentley Continental GTC-Bentley Continental GTC đầu tiên về Việt Nam rao bán gần 3 tỷ đồng