Bentley Bentayga EWB-Bentley Bentayga EWB bản đỉnh cao, chỉ sản xuất trong 12 tháng