bệnh viện ung bướu Đà Nẵng-Lây nhiễm chéo ở bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, 5 người cùng phòng mắc COVID-19