bệnh viện trung ương quân đội 108-Hà Nội: Chạy đến viện không kịp, sản phụ trẻ tuổi bất ngờ 'đẻ rơi' con trai trên taxi