bệnh viện tỉnh Phú Yên-Bệnh viện tỉnh Phú Yên dừng tiếp bệnh nhân sau khi ca nghi mắc Covid-19 đến khám