bệnh viện thẩm mỹ-Người phụ nữ tử vong sau 3 ngày hút mỡ bụng