Bệnh viện Đà Nẵng-BN1536 là bệnh nhân mắc COVID-19 đang trong tình trạng nặng nhất

Xem thêm