bệnh viên da liễu trung ương-Ngứa 'như điên', tưởng ung thư hoá ra vì... hanh, lạnh