Bệnh viện Da liễu-Bé trai chằng chịt vết thương sau va chạm với sứa biển