bệnh viện dã chiến mê linh-Lên phương án xây bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp