bệnh viện dã chiến-Thiết lập Bệnh viện Dã chiến số 3 tại Quảng Ninh để điều trị bệnh nhân Covid-19

Xem thêm