bệnh nhân tố bệnh viện-Vụ con chết vì không được chuyển qua Mỹ: Người dì nói 'không có chuyện gia đình xin lỗi bệnh viện Chợ Rẫy'