bệnh nhân thứ 35 tử vong vì Covid-19-Bệnh nhân Covid-19 thứ 35 tử vong vì Covid-19