bệnh nhân thứ 133-Bệnh viện Bạch Mai cách ly 252 người sau khi có ca bệnh 133 mắc Covid-19